נתוני הביטוח-נט לשנת 2016: חודש מאי

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של חברות הביטוח כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח ומוצגים באתר הביטוח נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה...

מקור: ביטוח-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 6 דצמבר, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 6 דצמבר, 2016
נוצר ב 6 דצמבר, 2016
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה47e33dcd-308b-481d-9057-170e63633edb
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכוןb5dd1f5e-0566-42fd-8db9-ae12e10c445b
מספר מזהה - גירסהc8588047-133a-402a-9580-265dd59f0a4d