נתוני הביטוח נט לשנת 2016: חודש דצמבר

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של חברות הביטוח כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח ומוצגים באתר הביטוח נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה...

מקור: ביטוח-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 13 פברואר, 2017
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 13 פברואר, 2017
נוצר ב 13 פברואר, 2017
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה146a590c-4922-4220-9f1d-55f19fcb6b8f
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכוןb5dd1f5e-0566-42fd-8db9-ae12e10c445b
מספר מזהה - גירסהc8588047-133a-402a-9580-265dd59f0a4d