ביטוח-נט

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של חברות הביטוח כפי שדווחו על ידי חברות הביטוח ומוצגים באתר הביטוח נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה והשוואת נתונים בין פוליסות ביטוח החיים השונות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://bituachnet.mof.gov.il/bituachTsuotUI/Tsuot/UI/bituachTsuotUI.aspx
מחבר רשות שוק ההון
תאריך עדכון אחרון 15 יולי, 2019
נוצר ב 14 יולי, 2016