שימושים תעשיתיים ואחרים

השכבה כוללת פוליגונים של אזורים חשודים כמזוהמים: אזורי תעשייה לשעבר, אזורי תעשייה פעילים, אזורים בהם הייתה הטמנה של פסולת, בריכות מט"ש , חוות מיכלים ועוד.

המפה מבוססת על דו"ח "הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות", אשר זמין באתר המשרד להגנת הסביבה: http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/ResearchAndPublications/Pages/Publications/P0701-P0800/P0763.aspx

מתוך העבודה נוצרה המפה שאינה כוללת בסיסי צה"ל, מפעלים בטחוניים ותחנות תדלוק.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 13 יוני, 2019
נוצר ב 19 אפריל, 2016
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון placeholder=""