מאגר שותפויות - רשם החברות

הקובץ מכיל את רשימת השותפויות הרשומות במרשם שמנהל רשם השותפויות כולל שותפויות בסטטוס: פעילה, בפרוק מרצון, בפרוק ע"י בימ"ש, מחוקה, מחוסלת מרצון, חיסול ע"י בימ"ש, שותפות מחוקה מרצון, שותפות מחוקה ע"י בימ"ש, מחוסלת עקב מיזוג, פעילה זמנית, פורקה מרצון, פורקה ע"י בימ"ש, מחוקה/פורקה.

הקובץ מתעדכן אחת ליום וכולל את מספר התאגיד, שם התאגיד, שם התאגיד באנגלית, סוג התאגיד, סטטוס התאגיד, תאריך התאגדות וכתובת.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 30 מאי, 2019
נוצר ב 2 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שבועית