מאגר חברות - רשם החברות

הקובץ מכיל את רשימת החברות הרשומות במרשם שמנהל רשם החברות כולל חברות בסטטוס: פעילה, פעילה/בפירוק - בכינוס נכסים, פעילה/בפירוק - הליך פשרה או הסדר/פירוק זמני, לקראת פרוק מרצון, בפרוק מרצון, בפרוק ע"י בימ"ש, בתהליכי מחיקה, מחוקה, מחוסלת מרצון, חיסול ע"י בימ"ש, מחוסלת עקב מיזוג, פעילה זמנית, נגרעה מהמרשם.

הקובץ כולל את מספר התאגיד, שם התאגיד, שם התאגיד באנגלית, סוג התאגיד, סטטוס התאגיד, תיאור התאגיד, מטרת התאגיד, תאריך התאגדות, מגבלות, מפרה, דוח שנתי וכתובת.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 3 אפריל, 2019
נוצר ב 2 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון פעם