פרטי שינויים בתאגידים – רשם החברות

קובץ השינויים מכיל את פרטי השינויים האחרונים שנעשו בתאגידים המצויים בנתוני מאגר המידע של הרשות. קובץ השינויים יתעדכן בתדירות יומיומית ויכיל כל שינוי שנעשה בתאגיד עד שנה אחורה מהתאריך הנוכחי. השינוי יופיע כשורה בקובץ. אם בתאגיד לא נעשה שום שינוי בשנה האחרונה, התאגיד לא יופיע בקובץ השינויים. אם נעשה יותר משינוי אחד בתאגיד בשנה האחרונה, התאגיד יופיע בקובץ השינויים יותר מפעם אחת- כמספר סוגי השינויים שנעשו. הקובץ כולל את סוגי השינויים המפורטים בקישור הבא: https://content.justice.gov.il/Corporations/ica-datagov-changes.pdf

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 25 יוני, 2019
נוצר ב 2 אפריל, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון פעם