מפלס כנרת

מפלס כנרת משנת 1966 - נתונים יומיים המאפשרים לראות את השינוי במפלס הכנרת משנת 1966 ועד היום. מדידות רציפות של מפלס הכנרת קיימות משנת 1926. מפלס המים המקסימאלי אשר נמדד בכנרת עמד על 208.20- מטר ב- 27/01/69 ומפלס המינימום הגיע לרום של 214.87- מטר ב- 29/11/01. כיום רום זה הוא גם המפלס המינימאלי הקבוע בחוק.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הרשות הממשלתית למים ולביוב
תאריך עדכון אחרון 19 מאי, 2019
נוצר ב 13 מאי, 2018
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון פעם ביום