קובץ הרשויות המקומיות בישראל - 2017

​בקובץ הרשויות המקומיות בישראל 2017 מוצגים נתונים ל-255 הרשויות המקומיות בישראל (77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות).

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2017.aspx
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 5 מרץ, 2019
נוצר ב 5 מרץ, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית