חוקי מדינת ישראל

מאגר הכולל את כל חוקי מדינת ישראל, כלומר החוקים שהסדירו לראשונה נושא מסוים. חוקי מדינת ישראל מוצגים בחלוקה לחוקים תקפים וחוקים לא תקפים. מאגר החקיקה הלאומי מציג לראשונה את הרשימה הכוללת של כל חוקי המדינה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://main.knesset.gov.il/Activity/Legislation/Laws/Pages/lawlaws.aspx?t=lawlaws&st=lawlaws
מחבר הכנסת
תאריך עדכון אחרון 9 ינואר, 2019
נוצר ב 9 ינואר, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שבועית