מידע על סטודנטים עולים שלמדו בשנת 2016

מידע על סטודנטים עולים שלמדו באוניברסיטאות ומכללות אקדמיות בסיוע המינהל לסטודנטים עולים, לפי: גיל, מגדר, מחוז, מסלול לימודים, סוג תואר, תחומי לימוד, שם מוסד הלימודים, סוג תואר וישוב מגורים

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העלייה והקליטה
תאריך עדכון אחרון 6 דצמבר, 2017
נוצר ב 6 דצמבר, 2017