תאונות דרכים עם נפגעים 2016

תאונות דרכים עם נפגעים 2016 - תיקי ת"ד (סוג תיק - 1) - מקוצר http://www.cbs.gov.il/puf/transportation/traffic_counting/176/puf.zip

מידע נילווה: http://www.cbs.gov.il/reader/puf/catalog_puf_main.html?id_topic=20#20

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך עדכון אחרון 11 ספטמבר, 2017
נוצר ב 11 ספטמבר, 2017