ספירות תנועה 2016

" ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות 2016 " :PUF מערכת מיועדת לשימוש (Public Use File PUF) מערכת "ספירות תנועה בדרכים לא עירוניות" מסוג . הציבור ונועדה לספק מידע עדכני אודות התנועה בדרכים הלא עירוניות בשנת 2016 הנתונים הם נתונים שנתיים כלל-ארציים, מהם ניתן להפיק מידע במגוון חתכים כגון: ממוצע יומי לכל קטע.  ממוצע נפח תנועה לכל קטע לפי שעה.  קובץ ספירות תנועה מורכב מ-: א. קובץ קטעים הכולל תיאור כל הקטעים בתוך קובץ ספירות תנועה. ב. קובץ ספירות תנועה הכולל ספירה לכל שעה בשבעת ימי השבוע שנספר כל קטע. מילוני ,(CSV- ו SAS ומכיל: שלושה קובצי נתונים (בפורמט PC המוצר מיועד לפלטפורמת נתוני ביקורת ונספח מתודולוגי. ,codebook/ נתונים בנספח המתודולוגי מפורטים מבנה המוצר, הוראות שימוש ופרטי קשר לאנשי תמיכה. כמו כן מופיעים בו כל הקישורים הרלוונטיים לפרקי מבוא ומתודולוגיה מתוך פרסומי הלמ"ס ולקובצי תמך נוספים הנדרשים לפענוח הנתונים. בלבד. PUF המוצר מופץ בכפוף לרשיון שימוש

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך עדכון אחרון 12 ספטמבר, 2017
נוצר ב 12 ספטמבר, 2017