מלאי תכנוני למגורים

המאגר כולל תכניות מפורטות על פי חוק התכנון והבנייה, על קרקע מדינה, החל מתנאי סף ועד לתוכניות מאושרות שנשאר בהם פוטנציאל יחידות דיור לשיווק. המאגר נמצא בשלב ניסיוני ובתהליך טיוב. המאגר מתעדכן בתדירות רבעונית.
המידע אינו מהווה אסמכתה לביצוע פעולות כלשהן. מאגר זה לא כולל תוכניות פרטיות או תוכניות בהתחדשות עירונית (מכל סוג). השימוש בנתונים באחריות המשתמש בלבד.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר רשות מקרקעי ישראל
תאריך עדכון אחרון 28 פברואר, 2018
נוצר ב 28 פברואר, 2018