מרפאות ומעבדות מוכרות לאבחון נשאות HIV - משרד הבריאות

רשימת המרכזים לבדיקות לגילוי נגיף האיידס - HIV

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור /organization/ministry-health
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 26 אפריל, 2018
נוצר ב 8 אוגוסט, 2016