התקדמות הבניה

מאגר התקדמות הבנייה במשרד הבינוי והשיכון כולל נתוני דיווח המתקבלים ממנהלי הפרויקטים וממרכזי התקדמות הבנייה במחוזות המשרד בדבר התקדמות הפרויקטים השונים. המידע מתייחס לפרויקטים שמשרד הבינוי והשיכון שיווק בלבד.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבינוי והשיכון
תאריך עדכון אחרון 2 יולי, 2019
נוצר ב 26 אוגוסט, 2018
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון חודשית