חטיבות נוף

חטיבות הנוף מהוות חלק משיטה הבאה להעריך את רגישותם של השטחים הפתוחים ולבחון את חשיבותם, לאור תכונותיהם והפוטנציאל הגלום בהם. לשם כך, נדרשת הגדרה של יחידות מיפוי ראשוניות בעלות תכונות ומאפיינים משותפים מבחינת משאבי השטח כגון פני השטח, האקלים ובתי גידול – הללו הן "חטיבות הנוף".

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 27 יולי, 2017
נוצר ב 9 מרץ, 2016