מבנים ירוקים

מבנים שנבנו בהתאם לתקן הישראלי לבניה ירוקה (ת"י 5281) ונתקבל אישור לסמנם כ "מבנה ירוק" בהתאם לנוהל תו ירוק, ובתאם לבדיקות מקצועיות שביצע מכון בדיקה מוסמך. שכבת "המבנים הירוקים" מתעדכנת ע"י המשרד להגנת הסביבה, באחריות אגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 10 ינואר, 2019
נוצר ב 9 מרץ, 2016
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון placeholder=""