קטלוג האישורים הממשלתי

מאגר זה מציג את מסמכי האישור השונים המונפקים על ידי משרדי הממשלה. המידע במאגר מבוסס על מיפוי השירותים הממשלתי, וזו גרסתו הראשונה. במהלך התקופה הקרובה יושלם תיקוף הקטלוג והוא יעודכן אחת לרבעון.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור Government Record Catalog
מחבר רשות התקשוב הממשלתי
תאריך עדכון אחרון 3 יוני, 2019
נוצר ב 3 יוני, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון פעם