דוח מסכם 2016 - דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

קישור למאגר

הדו"ח המובא בפניכם עוקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34 שיועדו להתבצע בשנים 2016-2015 . בעבור כל החלטה המופיעה בדו"ח מוצג סטטוס ביצוע עדכני, בהתאם לדיווחיהם של משרדי הממשלה ויחידות הסמך. המעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה מרוכז על-ידי מנכ"ל משרד ראש הממשלה וצוות משרדו, בהתאם לאמור בתקנון עבודת הממשלה. ההחלטות שעליהן חל המעקב הינן החלטות ביצועיות במהותן, המסווגות בשיטת הסיווג הממשלתית כהחלטות ביצועיות, החלטות על הנעת תהליך עבודה או החלטות על אופן עבודת הממשלה. באופן דומה, המעקב אחר הביצוע של כל החלטה מתבצע עבור סעיפי ההחלטה שהינם ביצועיים במהותם. לפיכך, סטטוס הביצוע בדו"ח שלפניכם מוצג ברמת הסעיף, בהתאם לאחראי על ביצוע הסעיף כפי שהוגדר בהחלטת הממשלה. בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, דו"ח זה אינו כולל מעקב אחר החלטות בענייני חוץ וביטחון, המוטל על ראש המטה לביטחון לאומי, ומעקב אחר החלטות ייעודיות הנוגעות לדיוני התקציב בממשלה, המוטל על הממונה על התקציבים במשרד האוצר.

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 27 יולי, 2017
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 27 יולי, 2017
נוצר ב 27 יולי, 2017
פורמט XLSX
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר משנה
מספר מזהה51cedc53-c8ac-4e96-88f4-8a18db0bdebf
שינוי אחרוןלפני יותר משנה
חבילת עדכון185d994b-8817-40b0-ba4a-50b5477c7b1f
מספר מזהה - גירסה3bfc47c3-61a0-49c2-9893-46ae5d30eb0f