דוח מסכם 2016 - דיווחי ביצוע על החלטות ממשלה

מעקב אחר ביצוע החלטות הממשלה ה-34 שיועדו להתבצע בשנים 2015-6

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://www.pmo.gov.il/policyplanning/mimshal/Documents/mesakem210617.pdf
מחבר משרד ראש הממשלה
תאריך עדכון אחרון 31 יולי, 2017
נוצר ב 27 יולי, 2017