טווחי מספור נייחים – תבנית מספרים גיאוגרפיים וארציים

רשימת הקצאות המספור בתבניות מספרים גיאוגרפיים או ארציים לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת, על פי הגדרתן בתוכנית המספור.

התבניות הינן מהצורה 0A-XXXXXXX (כאשר A היא ספרת זיהוי איזור החיוג) עבור תבנית מספר גיאוגרפי או מהצורה 07X-XXXXXXX עבור תבנית מספר ארצי ומשמשות לחיוג שיחות ליעדים ברשתות הנייחות.

בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/lic

תכנית מספור שירותי טלפונייה: https://www.gov.il/he/Departments/policies/number_policy

שירותי תקשורת - מספר שירותי טלפונייה:https://www.gov.il/he/Departments/Topics/numbering_telephony_services

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 8 מאי, 2019
נוצר ב 3 אפריל, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון פעם