נתוני הגמל נט לשנת 2016: חודש אוגוסט

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של מסלולי קופות הגמל כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הגמל נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה...

מקור: גמל-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 15 נובמבר, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 15 נובמבר, 2016
נוצר ב 15 נובמבר, 2016
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזההf4dfb7a9-60c9-4ee0-89f3-3239d3950a7b
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכון5265b154-c2e2-4f3d-a22e-fba593240d9a
מספר מזהה - גירסה293823c4-5d25-491e-8df1-75b8e1c07e1d