נתוני הגמל-נט לשנת 2016: חודש דצמבר

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של מסלולי קופות הגמל כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הגמל נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה...

מקור: גמל-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 13 פברואר, 2017
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 13 פברואר, 2017
נוצר ב 13 פברואר, 2017
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזההa6962b8a-1a84-465c-870a-d126a441437e
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכון5265b154-c2e2-4f3d-a22e-fba593240d9a
מספר מזהה - גירסה293823c4-5d25-491e-8df1-75b8e1c07e1d