נתוני הגמל-נט לשנת 2016: חודש נובמבר

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של מסלולי קופות הגמל כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הגמל נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה...

מקור: גמל-נט

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 22 ינואר, 2017
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 9 ינואר, 2017
נוצר ב 9 ינואר, 2017
פורמט XML
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-2 שנים
מספר מזהה98cd8027-d404-42e9-8f4b-a785ae2c3a31
שינוי אחרוןלפני יותר מ-2 שנים
חבילת עדכון5265b154-c2e2-4f3d-a22e-fba593240d9a
מספר מזהה - גירסה293823c4-5d25-491e-8df1-75b8e1c07e1d