גמל-נט

מאגר זה מכיל דיווחים היסטוריים חודשיים של מסלולי קופות הגמל כפי שדווחו על ידי הגופים המוסדיים ומוצגים באתר הגמל נט. מידע זה מדווח לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומפורסם לציבור לצורך מדידה והשוואת נתונים בין קופות הגמל השונות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור http://gemelnet.mof.gov.il/views/dafmakdim.aspx
מחבר רשות שוק ההון
תאריך עדכון אחרון 15 יולי, 2019
נוצר ב 13 יולי, 2016