רשימת ספקי הגז המורשים בישראל

ספקי הגז מורשים אשר קיבלו ממשרד האנרגיה והמים רישיון לשווק גז לצרכנים

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האנרגיה
תאריך עדכון אחרון 5 מרץ, 2019
נוצר ב 21 מאי, 2017
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון שנתית