רשימת ספקי הגז המורשים בישראל

ספקי הגז מורשים אשר קיבלו ממשרד האנרגיה והמים רישיון לשווק גז לצרכנים

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האנרגיה
תאריך עדכון אחרון 28 יוני, 2018
נוצר ב 21 מאי, 2017