בית ספר שדה - Field Camping

הצגת פרטי בתי ספר שדה בישראל

קבצי מידע ומקורות

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התיירות
תאריך עדכון אחרון 25 מרץ, 2018
נוצר בתאריך 6 מרץ, 2016