תמונה חינוכית מחוזות תשע"ו

נתוני התמונה החינוכית לשנת הלימודים תשע"ו מפולחים לפי מחוזות המשרד

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החינוך
תאריך עדכון אחרון 25 דצמבר, 2017
נוצר ב 25 דצמבר, 2017