תמונה חינוכית ארצית תשע"ו

נתוני התמונה החינוכית הארצית לשנת הלימודים תשע"ו

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החינוך
תאריך עדכון אחרון 25 דצמבר, 2017
נוצר ב 25 דצמבר, 2017