חברות התייעלות אנרגטית וחברות אסקו

רשימת חברות המספקת מגוון של פתרונות להתייעלות אנרגטית באמצעות תכנון והטמעה של פרויקטים לחיסכון באנרגיה, כגון החלפת ציוד ישן בחדש ויעיל אנרגטית, הפחתת הצריכה, מיקור חוץ של תשתיות, ייצור אנרגיה ובאספקה.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האנרגיה
תאריך עדכון אחרון 31 מרץ, 2019
נוצר ב 28 מרץ, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון placeholder=""