דיור ציבורי

המאגר מכיל מידע אודות פעילות המשרד בתחום הדיור הציבורי.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבינוי והשיכון
תאריך עדכון אחרון 9 יולי, 2019
נוצר ב 3 מרץ, 2019
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון חודשית