רשימת ספקי שירות עבור תעסוקה לאנשים עם מוגבלות

רשימת ספקים המפעילים מפעלים מקדמים, מרכזים לשיקום וקידום מקצועי ותעסוקה נתמכת עבור תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים
תאריך עדכון אחרון 26 יולי, 2017
נוצר ב 13 יולי, 2017