מאגר הצהרות בריאות

בהתאם לאמנות בינלאומיות משלוחים של תוצרת חקלאית טרייה לחו"ל צריכים להיות מלווים בתעודת בריאות המאגר כולל הצהרות בריאות למדינות היעד. https://www.moag.gov.il/Pages/declerations.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
אל המקור https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/Pages/declarashion.aspx
מחבר משרד החקלאות ופיתוח הכפר
תאריך עדכון אחרון 27 דצמבר, 2018
נוצר ב 26 דצמבר, 2018
עדכון אוטומטי
תדירות עדכון יומית