מאגר חברות בפירוק – רשם החברות

לידיעתכם, לאתר רשות התאגידים וכן לאתר מאגרי המידע של הממשלה, עלה קובץ החברות בפירוק מרצון. הקובץ, המתעדכן אחת לשבוע, מכיל את רשימת החברות המצויות בפירוק מרצון, כולל שם החברה, מספרה ותאריך הפירוק.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד המשפטים
תאריך עדכון אחרון 1 אוגוסט, 2018
נוצר ב 22 פברואר, 2016