קובץ קואורדינאטות \מיקום מוסדות החינוך לפי רשת ישראל החדשה

קובץ קואורדינאטות \מיקום מוסדות החינוך לפי רשת ישראל החדשה

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד החינוך
תאריך עדכון אחרון 13 אוגוסט, 2017
נוצר ב 25 אוקטובר, 2016