שיקום קרקעות מזוהמות - מחוז ת"א

מאגר זה מכיל מידע ונתונים אודות שיקום קרקעות מזוהמות אשר התבצע במחוז ת"א משנת 1995 ועד 2016.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 19 דצמבר, 2018
נוצר ב 19 דצמבר, 2018
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית