פרויקט ניקוי קרקעות מאסבסט פריך בגליל המערבי

בשכבה זו מוצגים נתוני הפרויקט שביצע המשרד להגנת הסביבה בין השנים 2011-2017. עבודות הניקוי מתייחסת לשטח שנוקה בלבד בהתאם למפת מדידה לאחר ביצוע, ולא לגוש /חלקה בכללותו. במקרה שנדרש מידע מפורט, ניתן לפנות את המשרד להגנת הסביבה בדוא"ל asbest@sviva.gov.il ולציין את שם האתר והמידע המבוקש לגביו (בשכבה זו אין מידע לגבי עבודות לפינוי אסבסט מהקרקע שבוצעו שלא במסגרת הפרויקט). מקור השכבה: המשרד להגנת הסביבה, מסמכים שהוגשו למשרד על ידי גורמים הביצוע שעסקו בפרויקט הניקוי

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון 13 מאי, 2019
נוצר ב 1 מאי, 2018