בוחני נצילות אנרגטית ליחידות קירור

על פי תקנות מקורות אנרגיה (יעילות אנרגטית מזערית ומדידה תקופתית של יחידת קירור מים), תשע"ג-2013, צרכן שבבעלותו יחידת קירור מים בעלת תפוקה של 100 טונות קירור לפחות (צ'ילר), חייב לערוך בדיקת יעילות אנרגטית של היחידה, אחת ל-3 שנים לכל הפחות, באמצעות בוחן מוסמך.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד האנרגיה
תאריך עדכון אחרון 15 אפריל, 2019
נוצר ב 28 מרץ, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון placeholder=""