רשימת ציוד קצה קווי מאושר על ידי משרד התקשורת

נושא זה קשור לשירות קבלת אישור ייבוא לציוד תקשורת קווי - רשימת ציוד שאושרה על ידי משרד התקשורת.

למידע נוסף על שירות אישור יבוא לציוד תקשורת קווי - באתר משרד התקשורת: https://www.gov.il/he/service/request-approval-import-for-wireline-communication-equipment

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 4 יוני, 2019
נוצר ב 29 ינואר, 2019
עדכון ידני
תדירות עדכון חודשית