פחמן חד חמצני

מצאי הפליטות וההעברות הוא מאגר מידע המציג את כמויות החומרים המזהמים או הפסולת הנפלטים או מועברים לסביבה ממקורות שונים, ביניהם: תחבורה, שימושים ביתיים, מחצבות, יערות קק"ל וכן ממקורות תעשייתיים שלא נכללים במפל"ס. המצאי נועד לספק מידע משלים לעניין הפליטות וההעברות בישראל, בנוסף לדיווחי המפעלים למפל"ס, ולאפשר יצירת תמונה שלמה וכוללת של פליטות והעברות של חומרים מזהמים ופסולת בישראל.

נתונים ומקורות

פרטים נוספים

פרטים ערך
מחבר המשרד להגנת הסביבה
תאריך עדכון אחרון מאי 24, 2017, 11:24 (Asia/Jerusalem)
נוצר בתאריך מרץ 28, 2016, 09:02 (Asia/Jerusalem)