נקודת יחס אחרונה בקידוחים

נקודת יחס אחרונה בקידוחים

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר הרשות הממשלתית למים ולביוב
תאריך עדכון אחרון 31 דצמבר, 2018
נוצר ב 31 דצמבר, 2018
עדכון ידני
תדירות עדכון שנתית