הסכמי תקשורת בילטרליים עם מדינות_ גרסת עברית

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

אמנות אלו מכילות התחייבויות כלליות בתחום הבזק והדואר האמנה הדו-צדדית משמשת בסיס להתפתחות היחסים ושיתוף הפעולה בתחום הבזק בין ישראל למדינה עימה נכרתה האמנה תוכן האמנות מסוג זה הינו לרוב...

מקור: הסכמי תקשורת בילטרליים עם מדינות

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 14 מרץ, 2019
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 13 מרץ, 2019
נוצר ב 13 מרץ, 2019
פורמט application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
רישיון Creative Commons Attribution
שפהHebrew
נוצרלפני 3 חודשים
מערכת ייחוס גיאודטיותלא רלוונטי
מספר מזהה929010ba-b920-4d54-9360-12e19330eb95
שינוי אחרוןלפני 3 חודשים
חבילת עדכון45d2cf60-473f-44ab-bf4d-fe8a248ad7bb
מספר מזהה - גירסה319dc6cb-72a5-479d-9d2d-781cc2821ed0
גודל11.5 KiB
תיאור הכיסוי המרחבילא רלוונטי