הסכמי תקשורת בילטרליים עם מדינות_ גרסת עברית.csv

קישור למאגר

מתוך תקציר צביר הנתונים

אמנות אלו מכילות התחייבויות כלליות בתחום הבזק והדואר האמנה הדו-צדדית משמשת בסיס להתפתחות היחסים ושיתוף הפעולה בתחום הבזק בין ישראל למדינה עימה נכרתה האמנה תוכן האמנות מסוג זה הינו לרוב...

מקור: הסכמי תקשורת בילטרליים עם מדינות

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 14 מרץ, 2019
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 13 מרץ, 2019
נוצר ב 13 מרץ, 2019
פורמט text/csv
רישיון Creative Commons Attribution
שפהHebrew
נוצרלפני 3 חודשים
מערכת ייחוס גיאודטיותלא רלוונטי
מספר מזהה4859f298-b56f-483b-aec9-a5f0960a1ceb
שינוי אחרוןלפני 3 חודשים
חבילת עדכון45d2cf60-473f-44ab-bf4d-fe8a248ad7bb
מספר מזהה - גירסה5d657a07-6a31-444c-9a60-e712bb1808d6
גודל2.1 KiB
תיאור הכיסוי המרחבילא רלוונטי