הסכמי תקשורת בילטרליים עם מדינות

אמנות אלו מכילות התחייבויות כלליות בתחום הבזק והדואר האמנה הדו-צדדית משמשת בסיס להתפתחות היחסים ושיתוף הפעולה בתחום הבזק בין ישראל למדינה עימה נכרתה האמנה תוכן האמנות מסוג זה הינו לרוב הצהרתי הסוגיות המוסדרות באמנה אינן בגדר "רשימה סגורה", וניתן להוסיף על האמנה ולפרט בה נושאים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 14 מרץ, 2019
נוצר ב 13 מרץ, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון פעם