נתוני הערכת גדילה של תלמידים בישראל - משרד הבריאות

סיכום מדדי גדילה שבוצעו בבתי ספר ע"י אחיות בריאות הציבור לתלמידי כיתות א' ו-ז' בישראל. מידע נוסף באתר משרד הבריאות: https://www.health.gov.il/Subjects/KidsAndMatures/school/Pages/BI.aspx

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הבריאות
תאריך עדכון אחרון 26 אפריל, 2018
נוצר ב 19 דצמבר, 2017