דוחות כספיים מבוקרים של עיריות לשנת 2015

קישור למאגר

דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (עיריות) המבוצעים על-ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות - משרד הפנים, נתוני דוחות שהוגשו בשנת 2015.

הטמע

מידע נוסף

פרטים ערך
תאריך עדכון אחרון 8 יוני, 2016
נתוני-מטא: תאריך עדכון אחרון 8 יוני, 2016
נוצר ב 8 יוני, 2016
פורמט XLSX
רישיון 1.0
נוצרלפני יותר מ-3 שנים
מספר מזהה2ac6f985-0644-4011-8555-b35b8aaa1191
שינוי אחרוןלפני יותר מ-3 שנים
חבילת עדכון8f4ba86a-6149-49b8-a52a-c35b0db6cc97
מספר מזהה - גירסה4c55221a-36db-418e-a1b1-c00e822af67a