דוחות כספיים מבוקרים עיריות

דוחות כספיים מבוקרים של הרשויות המקומיות (עיריות) המבוצעים על-ידי אגף בכיר לביקורת ברשויות - משרד הפנים.

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד הפנים
תאריך עדכון אחרון 27 ינואר, 2019
נוצר ב 8 יוני, 2016