טווחי מספרי שירות ארציים 1-700

רשימת הקצאות המספור בתבנית מספר טלפון לשירות ארצי לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת.

התבנית הינה מסוג 1700XXXXXX– "מספר חיוב מפוצל".

בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/lic

תכנית מספור שירותי טלפונייה: https://www.gov.il/he/Departments/policies/number_policy

שירותי תקשורת - מספר שירותי טלפונייה:https://www.gov.il/he/Departments/Topics/numbering_telephony_services

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 8 אפריל, 2019
נוצר ב 3 אפריל, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון פעם