טווחי מספור ניידים – תבנית מספרי רט"ן (רדיו טלפון נייד)

רשימת הקצאות המספור בתבנית מספור רט"ן (רדיו טלפון נייד) לבעלי רישיון כללי של משרד התקשורת, על פי הגדרתה בתוכנית המספור. התבנית הינה מהצורה 05X-XXXXXXX ומשמשת לחיוג שיחות ליעדים ברשתות הסלולריות.

בעלי רישיון כללי של משרד התקשורת: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/lic

תכנית מספור שירותי טלפונייה: https://www.gov.il/he/Departments/policies/number_policy

שירותי תקשורת - מספר שירותי טלפונייה: https://www.gov.il/he/Departments/Topics/numbering_telephony_services

קבצי מידע

פרטים נוספים על המאגר

פרטים ערך
מחבר משרד התקשורת
תאריך עדכון אחרון 5 יוני, 2019
נוצר ב 3 אפריל, 2019
עדכון placeholder=""
תדירות עדכון פעם